• Edukacja(3)
 • Reformy(1)
 • Edukacyjne ciekawostki(2)
 • Wiadomości(5)
 • Jak pozbyć się pierwszych oznak starzenia

  Pierwsze oznaki starzenia to przede wszystkim zmarszczki. Początkowo są płytkie, ale kiedy są zaniedbane, pogłębiają się. Taki zabieg jak botox bez problemu radzi sobie z tego typu niedoskonałościami. Niektóre kobiety już w wieku 30 lat zastanawiają się nad tym, w jaki sposób usunąć pierwsze oznaki starzenia. W końcu na ogół jest tak, że im szybciej tym lepiej – zapewne również w tym przypadku.

  Czytaj dalej 03.11.2015. 13:45

  Zmiany w edukacji istotne dla nauczycieli

  klasa

  Ustawa Karta nauczyciela określa status zawodowy nauczycieli zatrudnionych w szkołach publicznych. Chodzi tu głównie o sposób nawiązania i rozwiązanie stosunku pracy, zasady awansu zawodowego, liczbę godzin konkretnego nauczyciela, które musi poświęcić na pracę z uczniem w ramach 40 godzinnego tygodnia pracy a także urlop wypoczynkowy, przywileje i obowiązki. Ustawa przedstawia również uprawnienia nauczycieli, ich wynagrodzenia, emerytury oraz zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej.

  Zmiany które mają wejść w życie mają dotyczyć zmiany długości urlopów, sposobów kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych, czasu ich pracy oraz zasad ich awansów i co najważniejsze dla samych nauczycieli, ich wynagrodzenia.

  27.05.2013. 11:09

  Nowe reformy edukacyjne w Polsce

  Reforma edukacyjna wprowadzona w życie w 1999 roku sprawiła, że szkoły podstawowe zamiast 8 klas będą skrócone do 6 lat nauczania. W miejsce klas 7 i 8 wprowadzone 3 letnie gimnazja. Szkoły średnie czyli licea profilowane i ogólnokształcące zamiast 4 letniego toku nauczania będą trwały jedynie 3 lata, natomiast technika i szkoły zawodowe zamiast 5 lat, skrócone zostają to 4 lat.

  Opinie na temat wprowadzenia tej reformy nauczania jest wiele, z czasem zaczęło się pojawiać wiele głosów negatywnych głównie na temat niepotrzebnego powstawania szkół gimnazjalnych. Jeśli chodzi o program nauczania to nie zmieniło się zbyt wiele. Głównym celem powstania gimnazjum, wydłużenie czasu na podjęcie decyzji związanej z wyborem szkół ponadgimnazjalnych które będą decydowały w jakim kierunku dalej będzie zmierzać edukacja każdego z nas.

  22.05.2013. 08:30